Dr. Józef ALEKSIEWICZ (1884 - 1957)

obok historyczne już zdjęcia>>

       Józef   ALEKSIEWICZ urodził się  20 grudnia 1884 roku  w Samborze. Jego ojciec – Józef, magister farmacji, właściciel apteki „Pod Orłem” - matka  Julia z Macheków, to siostra znanego lwowskiego okulisty profesora i rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza. Pierwsze lata nauki w gimnazjum w Samborze, następnie Zakład Naukowy św. Józefa OO Jezuitów w Bąkowie pod Chynowem i matura w III Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie  (1895-1905).
        Studia lekarskie (1905 – 1912)  na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1911-1914 Józef Aleksiewicz był elewem rządowym, a następnie asystentem u prof. Jana Rydygiera na wydziale medycznym UJK. Był specjalistą chirurgiem-ortopedą ze szczególnym uwzględnieniem leczenia gruźlicy kostnej i stawów.
W 1912 roku bierze ślub z Zofią Rayss przedstawicielką ziemiaństwa kresowego.

Służba wojskowa:

W okresie 1908/9 J. Aleksiewicz odbywał służbę w wojsku austriackim jako jednoroczny ochotnik  19 pułku strzelców. Od 1 sierpnia 1914 r.  w randze chorążego służy w  36 pułku Kołomyjskim Obrony Krajowej jako lekarz batalionu. Wraz ze swoją jednostką odbył kampanię od Czerniewic, druga bitwę pod Lwowem, następnie bitwę pod Dęblinem. W czasie odwrotu między Żurawiem, a Haliczem powstrzymał jako komendant taboru sanitarnego atak Kozaków, za co przez dowództwo 43 Dywizji został odznaczony Krzyżem Złotym z koroną. Następnie odbył  kampanię karpacką i aż do 1916 roku służy w stopniu podporucznika na froncie rosyjskim jako naczelny chirurg w 43 Dywizyjnym zakładzie Sanitarnym. W okresie 1916 - 1918 w stopniu porucznika pełni funkcję ordynatora oddziału chirurgicznego w szpitalu polowym nr 307 we Lwowie.

Służbę w wojsku austriackim kończy w stopniu kapitana.

Dalej była Obrona Lwowa, gdzie zgodnie z rozkazem Dowództwa POW obejmuje funkcję starszego ordynatora w szpitalu Nr 1 wojsk polskich we Lwowie. W 1919 roku na polecenie Ministra Spraw Wojskowych organizuje szpital chirurgiczno-ortopedyczny w Domu Inwalidów, tworząc oddział inwalidów ociemniałych na 200 łóżek wraz z fabryką szczotkarską, koszykarską i kursem pisania na maszynie. Tworzy również oddział dla inwalidów 100 %,  na kolejne 200 łóżek z fabryką protez oraz oddział kliniczny chirurgii ortopedycznej wraz z Instytutem Zandrowskim.

Zwolniony z czynnej służby wojskowej w maju 1929 roku. W sierpniu 1930 r. zweryfikowany do stopnia majora. W pierwszych dniach wojny Iwonicka Drużyna Strzelecka pod jego komendą wyrusza w kierunku Lwowa. Dołączają do niej inne drużyny i ochotnicy z różnych mijanych miejscowości. W czasie przemarszu stoczyli kilka potyczek z Niemcami. W Bezmiechowej w potyczce ginie 2 strzelców, natomiast pod Gródkiem Jagiellońskim zabity zostaje młody iwonicki narciarz wyczynowy - Stanisław Kielar. Wobec przeważającej siły wroga Dr. Aleksiewicz podejmuje decyzję o rozwiązaniu oddziału. Dziesiątego września 1939 roku zgłosił się do czynnej służby wojskowej w kadrze zapasowej 6 szpitala Okręgu Lwów.

Rozkazem dziennym Nr 11 został mianowany z polecenia Szefostwa Sanitarnego DOK VI Komendantem Szpitala Wojennego Nr  604 przy ul. Kurkowej we Lwowie. Funkcję tą pełnił do 22 września czyli do dnia kapitulacji.

Do Armii Krajowej wstępuje w 1942 roku (pseudonim „Wilczur”). W okresie 1942 - 1944  po powrocie do Iwonicza-Zdroju pełni funkcję szefa sanitarnego w sztabie Inspektoratu powiatu krośnieńskiego. Wsypa, jaka miała miejsce na początku lipca 1944 r  zmusiła Go do ukrywania się pod Wieliczką (od 3.VII do 14 VIII). 16 sierpnia powraca do Iwonicza i obejmuje szefostwo szpitala zorganizowanego przez żonę Anielę.

Pośmiertnie w 1960 r. otrzymuje awans do stopnia podpułkownika

Służba medycynie i służba cywilna.

Po ukończeniu służby wojskowej dr. Aleksiewicz rozpoczyna prywatna praktykę lekarską we Lwowie zwieńczoną otwarciem prywatnej lecznicy przy ul. Fridrichów wraz z wytwórnią protez. Od 1921 roku odbywa staże specjalistyczne za granicą:

U prof. Lorenza w Wiedniu (Allgemeines Krankenhaus), prof. Schanza w Dreźnie, u słynnego dr. Colot’a w Berck-Su-Maer, równocześnie zapoznając się tam z pracą innych ośrodków przeciw gruźliczych, jak słynnych szpitali fundacji amerykańskiej pod kierunkiem Calvego i Gallanta.

Następnie wyjeżdża do Lesin do słynnego Rollier‘a oraz do Holienlychem gdzie zapoznał się z wzorowanym na Rollierze sposobem leczenia gruźlicy kostnej prowadzonym prze  prof. Kischa. Poznał również metody lecznicze stosowane w mediolańskim Instytucie prof. Goleacziego. Wszystkie te metody, doświadczenia i wzory stosował w lwowskiej lecznicy ortopedycznej i sanatorium Sanato w  Iwoniczu- Zdroju. Był posiadaczem legitymacji Fakultetu Medycznego Uniwersytetu Wiedeńskiego.

W maju 1921 roku dr. Aleksiewicz objął  ofiarowane Mu przez właścicieli Iwonicza stanowisko Naczelnego Lekarza Komisji  Zdrojowej .Rozpoczął tu również  praktykę lekarską. Rok był podzielony  na działalność w Iwoniczu w sezonie letnim i na działalność we Lwowie w okresie jesienno- zimowym.

W 1925 r. postanowił wybudować w Iwoniczu nowoczesne Sanatorium dla leczenia przypadków chirurgicznej gruźlicy widząc, że tego typu lecznic brakuje w Polsce. Prace budowlane przerwano w 1928 r. z powodu braku funduszy (obecnie na tym miejscu mieści się uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy). We wrześniu 1927 r. rozpoczął budowę budynku SANATO, który miał stanowić zaplecze gospodarczo - mieszkalne dla sanatorium właściwego, ale został przystosowany dla potrzeb sanatoryjnych. Budowę SANATO ukończono w 1932 r.

W okresie 1934 – 1936 pełni funkcję lekarza Ubezpieczalni  Społecznej w Iwoniczu.

SANATO powstało dzięki ciężkiej pracy i wyrzeczeniom, pomocy rodziny własnej i żony Zofii, która sprzedając kamienicę we Lwowie walnie przyczyniła się do ukończenia inwestycji, dlatego też zawsze była uważana za fundatorkę sanatorium.

Nieuleczalnie chora Zofia umiera w marcu 1933 r.        
W 1938 r. dr Aleksiewicz zaślubił Anielę z Łepskich, a w 1939 r . urodził się syn Czesław.

Dobrze rozwijającą się działalność leczniczą w Iwoniczu i Lwowie przerwał wybuch  II wojny światowej w 1939 r . Komenderowanie szpitalem wojennym zakończył 22 września 1939 roku.

Doktór nadal opiekował się chorymi i rannymi, starał się wrócić do Iwonicza, nie dopuszczono Go jednak do komisji repatriacyjnej. Cudem uniknął wywózki do Rosji. Jakiś czas pracował jako robotnik przy odśnieżaniu miasta. W 1940 r. zatrudniony został jako lekarz w III Robotniczej Poliklinice. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa w lipcu 1941 roku przerwał pracę i ukrywał się przed Gestapo. Szesnastego  grudnia 1941 roku powrócił z rodziną do Iwonicza.  Zaraz po powrocie z polecenia władz organizuje szpital zakaźny w związku z epidemią tyfusu. 24 marca zostaje aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu krośnieńskim na skutek denuncjacji dr. Wiesławskiego.

 Z inicjatywy władz konspiracyjnych i właścicieli Iwonicza został po prostu wykupiony od Niemców.

Jako czynnie działający lekarz – udzielał konspiracyjnej pomocy  żołnierzom Batalionów Chłopskich i AK. Udzielał pomocy także ludności cywilnej.  Trzeciego lipca 1944 r. ucieka z Iwonicza, gdyż nastąpiły tu masowe aresztowania. Pod nazwiskiem „Nowodworski” jako ogrodnik ukrywa się pod Wieliczką. 16 sierpnia powraca do Iwonicza i przystępuje do pracy w przyfrontowym szpitalu zorganizowanym przez żonę Anielę w SANATO. Grupa zaangażowanych lekarzy przeważnie ze Lwowa i pielęgniarek miejscowych udzielała pomocy żołnierzom podziemia, dezerterom, uciekinierom z obozów, cywilom i uratowanym jeńcom sowieckim mimo odcięcia od Krosna, braków w wyposażeniu i zaopatrzeniu.

W listopadzie 1944 roku władze starostwa mianowały Go lekarzem okręgowym - Okręgu  Sanitarnego Gminy Iwonicz i Miejsca Piastowego (1944-1945)

Po wkroczeniu Armii Czerwonej, Powiatowy Urząd Ziemski w Krośnie zleca doktorowi zabezpieczenie majątku Zakładu Zdrojowego. Jego wystąpienia, memoriały i wnioski kierowane do władz starostwa i województwa  nie zapobiegły wywożeniu majątku przez Sowietów.Trzeciego maja 1945 roku sowiecki personel medyczny i ranni opuścili  zajmowane obiekty co stworzyło możliwość uruchomienia  uzdrowiska.

Doktor otrzymuje 15 maja nominacje na Pełnomocnika Rządu, a następnie p.o. dyrektora Państwowego Zakładu Zdrojowego Iwonicz-Zdrój. Dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu przy pracach porządkowych i remontowych 15 lipca 1945 roku otwarto pierwszy powojenny sezon kąpielowy.

Stan zdrowia Doktora ulega pogorszeniu, coraz bardziej dokucza Mu cukrzyca i jej skutki, a szczególnie katarakta. W 1946 r. musi poddać się leczeniu operacyjnemu w Krakowskiej Klinice Okulistycznej.

Na skutek donosów najbliższych współpracowników zostaje aresztowany w 1947r., a następnie osadzony w więzieniu (na Zamku w Rzeszowie) pod zarzutem niedociągnięć finansowych, braku nadzoru i niegospodarności. W wyniku orzeczenia sądowego zostaje oczyszczony z zarzutów

Sprawa to była powodem odwołania doktora ze stanowiska Dyrektora Uzdrowiska w maju 1947 roku.

W 1947 roku zostaje zatrudniony jako lekarz domowy Ubezpieczalni Społecznej.

W latach 1946-1947 jest lekarzem szkolnym w Państwowym Sanatoryjnym Gimnazjum i Liceum w Iwoniczu Zdroju, a później w okresie 1948-1950 też nauczycielem kontraktowym w tej szkole. Ucząc z pasją wiele czasu poświęcał swojej ukochanej chemii, udostępniając pomieszczenia laboratoryjne SANATO na doświadczenia chemiczne uczniów.

W okresie 1950-1952 jest ordynatorem w Poradni Zdrojowej i dodatkowo kierownikiem  Pracowni Analitycznej.

W czerwcu 1952 roku otrzymuje angaż na Dyrektora i ordynatora Sanatorium nr. 3 im. Juliana Marchlewskiego - jest to Jego własne  sanatorium SANATO, wówczas już przejęte pod zarząd przymusowy.

W 1955 roku uzyskał uznanie  II stopnia specjalizacji i przyznanie tytułu ortopedy i traumatologa.

Od pierwszych dni po wyzwoleniu dr. Aleksiewicz próbuje prowadzić praktykę lekarską w przywróconym do funkcji leczniczych  SANATO.  Niestety i stan zdrowia i braki wyposażenia oraz trudności finansowe, przeszkadzająca władza z UB włącznie, nie pozwoliły na normalną działalność specjalistyczną. SANATO zostaje wydzierżawione przez dyrekcję uzdrowiska, następnie w 1952 roku przejęte z naruszeniem prawa pod zarząd przymusowy, a w 1959 roku upaństwowione bez jakiegokolwiek odszkodowania dla właściciela.

 Spustoszenie jakie uczyniła cukrzyca i stresy związane z utratą SANATO m.in. były przyczyna Jego śmierci w listopadzie 1957 r.

Działalność społeczna.

Dr Aleksiewicz w swoim bogatym życiu należał do kilkudziesięciu towarzystw i organizacji. Zaczęło się od organizacji studenckich, następnie Drużyn Bartoszowych. Był aktywnym członkiem Związku Obrońców Lwowa, a w 1926 roku został powołany na członka Rady Zwiadowczej Związku. Obowiązkowo należał do Izb Lekarskich we Lwowie, a po wojnie w Krakowie.

Aktywnie uczestniczył w Stowarzyszeniach medycznych: Polskim Towarzystwie Ortopedycznym, Związku Lekarzy Państwa Polskiego, Polskim Towarzystwie Balneologicznym, Polskim Związku Przeciwgruźliczym, PCK, a pod koniec życia był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Uczestniczył w wielu zjazdach lekarskich w kraju i za granica, często występuje na nich z referatami, bądź działa w ich komitetach organizacyjnych. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”. Należał do Związku Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Ochotników  AP. Otrzymał legitymację Ochotnika Zaolziańskiego Korpusu Ochotników Ziemi Krakowskiej. Choć należał również do Polskiego Związku Łowieckiego i Towarzystwa Łowieckiego nigdy nie polował, bo za bardzo kochał zwierzęta. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Gdyni, Klubu Dobrej Książki, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Towarzystwa Miłośników Muzyki, i Opery we Lwowie, Lwowskiego Towarzystwa Filatelistycznego, Ligii Obrony Powietrznej i Przeciw Gazowej, Kasyna i Koła Literacko- Artystycznego we Lwowie, był honorowym członkiem  Stowarzyszenia właścicieli Realności, Pensjonatów, Kupców i Przemysłowców w Iwoniczu Zdroju. Należał do Związku Strzeleckiego. Przyczynił się do reaktywacji „Strzelca” w Iwoniczu (1921-1923). Objął  nad nim komendę, a po reorganizacji w 1927 roku został jego prezesem w Iwoniczu -Zdroju. W 1924 r. był współzałożycielem Iwonickiego Klubu Narciarskiego, który stanowił sekcję Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Spowodował przejęcie opieki nad klubem przez Związek Strzelecki (1928). Był również założycielem drużyny "ORLĘTA" Związku Harcerstwa Polskiego w Iwoniczu - Zdroju, a także opiekunem 23 drużyny im. Paderewskiego (1935 - 1938).

Uczestniczył w akcjach charytatywnych, był opiekunem sądowym osieroconych dzieci. W latach 30-tych uruchomił nawet kino letnie w Iwoniczu i przyczynił się do wydawania gazety „Iwoniczanka”. W 1946 roku został V-ce przewodniczącym Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, a w 1949 roku został ławnikiem Sądu Okręgowego w Krośnie.

Najważniejsze inicjatywy.

Po zapoznaniu się z metodami leczenia gruźlicy kostno-stawowej za granica powziął postanowienie wybudowania w Polsce ośrodka leczenia gruźlicy kości i stawów, szczególnie u dzieci i młodzieży - opartego o kompleks sanatoryjny z zapleczem diagnostycznym, operacyjnym, balneologicznym i rehabilitacyjnym. Idei tej poświęcił całe swoje „medyczne” życie.

Po otrzymaniu rozkazu w 1918 r. zorganizowania oddziału chirurgicznego w lwowskim szpitalu wojennym zorganizował 200 łóżkowy oddział  z wytwórnia protez i pracownia koszykarską i szczotkarską/rehabilitacja zajęciowa/.

W latach występował do władz w sprawie budowy sanatorium o profilu gruźlicy kości. Niestety bez odzewu. Budowa sanatorium SANATO w Iwoniczu – Zdroju było w części realizacją idei, niestety trudności  finansowe, zmiany ustrojowe i ich konsekwencje nie pozwoliły na pełne zrealizowanie szczytnych zamierzeń. Po wojnie w 1948 r. wystąpił do władz oświatowych woj. rzeszowskiego w sprawie powołania do życia szkoły średniej dla młodzieży chorej gruźlicę kości i stawów (połączenie nauki z leczeniem) w oparciu o bazę lokalową w SANATO i leczniczą w uzdrowisku.

Inicjatywa ta, jak i wiele innych nie znalazła uznania u decydentów. Pozostała z niej nazwa „Sanatoryjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Iwoniczu –Zdroju”, by zmienić w latach 50 – tych nazwę na Liceum Ogólnokształcące.

 We Lwowie  działał na rzecz biednych i chorych. W Iwoniczu aktywnie uczestniczył w staraniach o budowę szkoły podstawowej i ustanowienia parafii.

Ordery i odznaczenia.

W latach 1914-1916 otrzymał:

- Złoty Krzyż Zasługi na wstędze z koroną

- Signum Laudis – medal walecznych

- Pro Patria et Humanitate „Ehrenziechen” II klasy von Roten Kreutz

- Karl Truppen Kreutz/ Wszystkie austriackie/

Z polskich:

- Krzyż Walecznych /1921r./

- Medal Niepodległości

- Medal za odbycie służby w czasie wojny

- Krzyż Obrony Lwowa /1919r./

- Orlęta –medal wojenny /1919r/

- Honorowa Odznaka „Orlęta”

- Złoty Krzyż Zasługi

- Sowiecki medal „Za odwagę” w 1944 r.

- Medal Zwycięstwa i Wolności w 1945 r.

Pośmiertnie  Odznaka Grunwaldzka w 1957 roku i Krzyż Armii Krajowej  nadany w Londynie w 1970 roku..

Najwyżej sobie cenił Krzyż Walecznych, odznaczenia „Lwowskie” za wojnę z Ukraińcami 1918-1919 i podziękowania od pacjentów, szczególnie listy od dzieci.

„Z i u n e k”

 Tak nazywali Go rodzice ,a później najbliżsi i przyjaciele . Chciał zostać śpiewakiem operowym miał mocny, ciepły baryton, świetny słuch i uzdolnienia muzyczne .Ojciec przekonał Go jednak do zawodu lekarza. W tym zawodzie osiągnął wszystko, co mógł osiągnąć lekarz praktyk. Proponowanej po II wojnie światowej profesury nie przyjął, chciał pozostać blisko pacjentów. Udzielał pomocy medycznej wszystkim bez różnicy, najchętniej pomagał dzieciom.

Służył swoją wiedzą w każdej sytuacji nawet wtedy, gdy przedzierał się przez front niemiecki po rannych sowietów pozostawionych przez Niemców w Iwonickiej stodole .Znał perfekt język niemiecki i łacinę, słabiej francuski, włoski i rosyjski. Uczył się do końca czytając zagraniczna prasę fachową, co pozwoliło Mu śledzić najnowsze osiągnięcia w medycynie, do końca też utrzymywał kontakt ze szwajcarską firmą farmaceutyczną „Santos”.

Był zapalonym czytelnikiem, zwłaszcza powieści historycznych. Dużo wolnego czasu poświęcał  kolekcjonowaniu znaczków pocztowych  i monet.

Pozostawił po sobie m.in.: pamiętnik z okresu I wojny światowej, notatki dotyczące prowadzenia ogrodu, prac polowych i pielęgnacyjnych, - Skrypt do nauki masażu z rycinami,- Historię szpitala chirurgiczno – ortopedycznego /1918-1920/- Księgi chorych z lat 30 tych  i z okresu działalności szpitala przyfrontowego /1944 rok/ oraz  liczne prace publikowane w prasie fachowej i referaty naukowe.

Kochał zwierzęta zwłaszcza psy, był zapalonym ogrodnikiem, wiele czasu spędzał w ogrodzie, stworzył dużą pasiekę, hodował kucyki, kozy, gołębie.

Był bardzo impulsywny, ale szybko się uspokajał, nie był małostkowy i pamiętliwy, nie umiał się mścić, odpuszczał nawet tym, którzy wobec Niego zawinili.

Najbardziej kochał Lwów, miasto Jego młodości, miasto które bronił w 1918 i 1919 roku, gdzie rozpoczął praktykę lekarską, gdzie się ożenił z ukochaną Zofią.

Pokochał też Iwonicz Zdrój z którym związał się od 1921 roku jako lekarz  Naczelny Komisji Zdrojowej, później  właściciel  sanatorium, konspirator członek AK , dyrektor uzdrowiska. Po II wojnie  światowej Iwonicz stał się jedyna ostoją po utracie Lwowa i był mu wierny do końca.

Uwielbiał kobiety, ale kochał tylko trzy: matkę Julię, pierwszą żonę Zofię i drugą Anielę. Zofia jak słusznie określono w jej nekrologu była Jego „dobrym duchem, przyjacielem, towarzyszem życia i pracy”. Ta arystokratka, pianistka i intelektualistka miała ogromny wpływ na Doktora. To Ona powzięła zamysł stworzenia fundacji dla dzieci chorych na gruźlicę, to Ona poświeciła część swego majątku na budowę sanatorium w Iwoniczu, a po jego wybudowaniu organizowała pracę personelu i kierowała sferą  „ nie medyczną”  placówki.

Druga żona Aniela jako pielęgniarka  była bardziej zawodowo związana z doktorem, niezwykle pracowita, poświeciła się mężowi i pacjentom. Wspierała męża w najcięższych chwilach, spowodowała że pożycie małżeńskie było przykładem serdeczności i wzajemnego poświecenia.

Dr. Józef Aleksiewicz był patriotą, co udowodnił  jako  lekarz, żołnierz i społecznik. Uważał, że wszystko co robi, to robi dla Polski i  dla chorych, dlatego nie skorzystał z propozycji wyjazdu za  granicę, po to aby w Szwajcarii czy Austrii zbudować to co zbudował w Iwoniczu.

Był głęboko wierzącym, aktywnie uczestniczył w życiu kościoła wspierając Iwonicką parafię i Zakon  OO Michalitów w Miejscu Piastowym zarówno materialnie jak i pomocą medyczną. Dużo czasu poświęcał modlitwie i literaturze religijnej.

 Doktor był przykładem człowieka, który wychowany według wzorów z przełomu XIX wieku i początku XX żył  nie marnując szansy jaką posiada każdy człowiek, a więc żył poświęcając się nauce, pracy, chorym i wszystkim ludziom potrzebującym - służąc ojczyźnie w czasie pokoju i wojny.

Umierał rozgoryczony ze świadomością, że utracił swoje SANATO i Lwów. Nie mógł być pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa jak sobie życzył. Spoczywa w Iwoniczu, który kochał do końca.

Zmarł 26 listopada 1957 roku.